Nyitó oldal2023-10-11T06:43:56+00:00
I stand with Israel

Szívvel, lélekkel és jó cselekedetekkel a szabadságáért harcoló Ukrajna mellett állunk!

Limmudnyikok, Limmud barátok! A zsidó vallási és civil szervezetek menekülteket segítő munkájához pénzadománnyal itt , önkéntes munkafelajánlással pedig itt tudtok hozzájárulni.

PROGRAMJAINK

Jaj Istenem, zsidó vagyok!

Limmud nap, 2023. október 15, Rumbach zsinagóga

Mihez kezdjen magával az, aki egy szép napon megtudja, hogy zsidó? Akinek hirtelen a nyakába szakad egy hatalmas, nem egyértelműen örömteli örökség?
Vagy mihez kezdjen az, aki csak annyit tud, hogy zsidó? Tulajdonképpen érdeklődne is a „zsidó dolgok” iránt, de nem tudja, hogy hol merhet kérdezni?
Ezen a Limmud Napon nekik nyitunk ablakot a zsidó világra, tudósok, rabbik és aktivisták segítségével. Olyan ablakot, amely nem csak az üldöztetés képeire, vagy a kivételes tudósok portréira nyílik, hanem a zsidó életre, a gazdag hagyományokra, a közösségekre, a zsidóság pozitív megélésének lehetőségeire. Olyan ablakot, amelyen bekukucskálva kedvet kapnak, hogy az ajtót is megkeressék.

USPIZIN, A LÁTOGATÓK

Új programunk keretében házhoz vinnénk bölcsek, gondolkodók, ritka éleslátással és világismerettel megáldott emberek tanításait. Segíts, hogy elindulhassunk! Próbáld ki a MAZSIHSZ új mikroadomány gyűjtő oldalát, ahonnan kényelmesen segíthetsz, hogy minél előbb elindulhassunk.

A nemzetközi Limmud mozgalom része vagyunk

A mozgalom az Egyesült Királyságból indult, az 1980-as években. Ma a hat kontinens 43 országában működik, elfogadva a Limmud elveket és értékeket. Magyarországi szervezete, a Limmud Magyarország Alapítvány 2016-ban a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva újrafogalmazta misszióját: a sokszínű, folyamatosan tanuló és fejlődő, önkéntességen és önszerveződésen alapuló zsidó közösségért tevékenykedik.

Lehetőséget teremtünk a párbeszédre a zsidó közösségnek és az iránta érdeklődőknek

A megosztott magyarországi zsidó közösségnek semleges, befogadó fórumra van szüksége, ahol a különböző zsidó irányzatok, és egyéni identitású emberek tények és tudás alapján együtt gondolkodhatnak.

Mind önkéntesek vagyunk

Civil szervezetként erőnk a felelősséggel elvállalt, jókedvűen végzett önkéntes munkán alapul, amelybe mindenki beleteszi a lelkét, és a tudását.

Mind önkéntesek vagyunk

Közösen tanulunk

Szekularizálódó világunkban a zsidó identitás nem feltétlenül jelenti a judaizmus ismeretét, vagy a közösségi kapcsolódást, ezért a pozitív zsidó identitás alapja legtöbbször csak az önkéntesen vállalt tanulás lehet. A tanulás, amely nemcsak mint ősi zsidó érték, hanem mint modern fogalom is egyre fontosabb az állandóan változó világunk megértésében.

Tiszteljük egymás személyét, zsidó identitását és hagyományait

A Limmud Magyarország Alapítvány olyan fórum kíván lenni, ahol a vita a judaizmus egyik legszebb hagyománya alapján az „Ég kedvéért”, a sokszínű igazság megismeréséért folyik.

BLOG

ÖNKÉNTESEINK

Kékesi Zsolt

GALÉRIA

Adományozás

A Limmud Magyarország Alapítvány hálásan köszöni a magánszemélyek, szervezetek és alapítványok nagylelkű pénzügyi támogatását, mert ezek nélkül a rendezvények nem valósíthatók meg.

Köszönjük azoknak, akik pénzügyi erejükhöz mérten kisebb vagy nagyobb összeggel támogatják a Limmud Magyarország Alapítvány munkáját és rendezvényeit.

Támogatóink

EJF logo
JDC
Joods Humanitair Fonds
Go to Top