Mi a Limmud?

Történet

A mozgalom az 1980-as évek elején az Egyesült Királyságból indult el, hogy újszerű fórumot teremtsen a zsidóságról tanulni vágyóknak.  A szabadegyetem, a műhelybeszélgetés és a tréning módszereit ötvöző rendezvényei évről-évre bővültek, nőtt a témák és a látogatók száma.

Az angliai Limmud ma virágzó civil szervezet. Weblapján követheted   eseményeit, a legjelentősebb közülük a decemberi, öt napon át tartó, több száz programot kínáló fesztivál, amelyen minden évben ezrek vesznek részt.

Mára a kezdeményezés világméretű hálózattá fejlődött, hat kontinens 43 országában működnek az alapértékeket elfogadó Limmud szervezetek. A jobb együttműködés érdekében a helyi Limmudok nemzetközi érdekképviseleti szövetségeket hoztak létre. Ilyen például a Limmud Europe, amelynek mi is tagja.

Küldetés

Örökségünk vállalása ma már nem feltétlenül jár együtt annak ismeretével, vallási vagy akár közösségi kapcsolódással. A Limmud küldetése, hogy olyan fórumot teremtsen, ahol mindenki ismerkedhet a judaizmus sokszínű hagyományával. Ezért tanulási eseményeket szervez, amelyeken közösen elfogadott értékek alapján, a zsidó hagyomány értelmezései iránti tisztelettel együtt gyarapíthatjuk tudásunkat örökségünkről, és megbeszélhetjük annak korunk kérdéseire vonatkozó üzenetét.  

Értékek

A szerteágazó Limmud mozgalmat a közösen elfogadott értékek tartják egységben. Minden szervezet maga határozza meg, hogy kitűzött missziója szempontjából a közös értékek közül számára melyik a legfontosabb.

Tanulás:

 • Ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat valamiben, jól kell ismerünk. A zsidósághoz vezető út ezért az önkéntes, folyamatos tanulás. Eseményeinken – a pár órás rendezvénytől a több napon át tartó Limmud fesztiválokig – ezért elsősorban tanulunk.
 • Nálunk mindenki tanul és tanít is, hiszen mindenkinek vannak megosztásra méltó gondolatai.
 • Olyan helyzeteket teremtünk, olyan módszereket használunk, amelyek megadják a lehetőséget a párbeszédre és a szellemi növekedésre.

Önkéntes részvétel

 • A Limmudban szinte minden feladatot önkéntesek végzik.
 • Mindenkit cselekvő részvételre biztatunk.

Sokszínűség

 • Tiszteljük a sokszínű zsidó hagyományt, és törekszünk arra, hogy eseményeinken a különböző közösségek és generációk kapcsolatba lépjenek egymással.
 • A Limmud nem ítélkezik abban, hogy az eltérő zsidó életformák és világnézetek közül melyik az értékesebb.
 • Tartalmában, módszereiben és hangulatában különböző programokat kínálunk.
 • Kerüljük a beskatulyázást, és mindenkit nyitottságra bátorítunk.

Tisztelet

 • Eseményeinken elvárjuk, hogy a résztvevők tisztelettel bánjanak egymással.
 • Minden önkéntes egyben részvevő is, és joga van a részvételhez

Vita az ég kedvéért

 • A Limmud rendezvényeken a vita az „ég kedvéért” folyik. Bátorítjuk az élénk, egymás iránti tisztelettel zajló párbeszédeket, de kerüljük a vallási vagy politikai kizárólagosság hirdetését.

Vallási élet

 • A Szombatot és a kósersági követelményeket rendezvényeinken betartjuk.
 • Az imákat minden részvevő közösség a maga szokásai szerint megtarthatja.
 • Biztosítunk olyan területeket, ahol a részvevők egymás közt saját szokásaik szerint viselkedhetnek.

A Limmud Magyarországon

A Limmud mozgalom Magyarországon Keset néven, a Joint Distribution Committee (JDC) segítségével indult el. Az önkéntesek az ismert Limmud-mintát a hazai kérdésekre, témákra hangolták.

2006 szeptemberében Budapesten rendezték meg az első Keset-konferenciát. A Normafán tartott harmadik rendezvény sikere után létrejött a független Limmud Magyarország Alapítvány, amely elvállalta, hogy a Limmud alapelvek szerint működik, így az angol Limmud egyetértésével használja a Limmud nevet.

A hazai Limmud, a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva elsősorban az élethosszig való önkéntes tanulás elvét, és a közösségben való részvétel fontosságát hirdeti. Elkötelezett a nyitottág, az egymás iránti elfogadás és tisztelet elve mellett.

Számtalan kisebb rendezvény, és xx több napos Limmud fesztivál sikere bizonyítja, hogy a magyarországi zsidó közösségben helye és feladata van a mozgalomnak.

Limmud Global