A Limmud alapelvei 

A Limmud küldetése, hogy lehetővé tegye minden zsidó számára egy újabb lépés megtételét a saját zsidó identitásának kialakításához vezető úton. Teret adunk a zsidó kultúra és saját zsidóságunk sokrétűségének felfedezéséhez. A Limmud sokszínű és befogadó fórum, ahol tisztelettel viselkedünk a zsidó hagyomány eltérő értelmezései iránt.

Tanulás: valljuk, hogy minden zsidó tanuló, és bármely zsidó lehet tanár. Az egyéni részvételt támogatjuk, így a Limmud által szervezett eseményeken szervezetek nem vesznek részt.

Zsidó látókör szélesítése: törekszünk a zsidó kultúra új szempontjainak és értelmezéseinek megismerésére és megismertetésére. Hisszük, hogy ezek megismerése saját zsidó identitásunkat is megerősítheti.

Közösség és kölcsönös felelősség: olyan közösséget hozunk létre, amelynek alapértéke, hogy mindenki felelősséget érez a közösség többi tagjáért, valamint őszintén érdeklődik a sajátjától eltérő zsidóságértelmezések iránt.

Tiszteletadás: elvárjuk a résztvevőktől, hogy tisztelettudóan viselkedjenek egymással és az önkéntesekkel. Minden előadást vagy foglakozást tartó résztvevőt ugyanúgy megbecsülünk; egyik résztvevő sem fontosabb a másiknál.

„Az Örökkévaló kedvéért”: a vita elfogadott és hasznos eszköz más álláspontok megismeréséhez. A Limmudnak nem célja eldönteni, hogy az eltérő zsidó életformák és világnézetek közül melyik az értékesebb. Ezért a Limmud által szervezett rendezvényeken semmilyen térítő tevékenység nem folytatható.

Vallási szabályok betartása: arra törekszünk, hogy mindenki minden eseményen részt vehessen, ezért a közösségi térben a sábát és a kóserság vallási előírásait betartjuk. Természetesen a közösségi téren kívül mindenki szabadon választhatja meg, hogy tartani kívánja-e a vallási szabályokat.

Részvétel és önkéntesség: hisszük, hogy mindenki hozzájárulhat a közösség építéséhez. A hozzájárulás legjobb formája az önkéntes munka. A Limmudnak nem célja anyagi haszon szerzése, igyekszünk minden megszerzett forrást újra befektetni a zsidó oktatásba.

Lehetőség a kapcsolatteremtésre: a Limmud szellemi és fizikai közössége lehetőséget teremt zsidó egyének és közösségek közti ismerkedésre és kapcsolatteremtésre.

facebook
twitter
flickr
RSS