A neológ rabbikar útkeresései a 19–20. század fordulóján

Előadás időpontja: 
2009-11-08 14:30
Előadás helyszíne: 
Előadás típusa: 
A modernizációs és integrációs kihívások a 19. század folyamán alapjaiban rendítették meg a tradicionális zsidó közösségeket. A kialakuló neológ hitközségek az akkulturációs folyamatok jegyében magától értetődoen a rabbi hagyományos szerepét is újraértelmezték. Nemcsak a rabbi szerepköre, hanem autoritása is megváltozott, átértelmeződött. A közösségen belüli és kívüli kihívásokra a hazai neológ – és részben status quo – rabbik a 19–20. század fordulóján több irányban is keresték a releváns válaszokat. Az előadás – különös tekintettel az Országos Rabbiegyesület működésére – ezeket a dilemmákat kívánja bemutatni.
facebook
twitter
flickr
RSS