Vallás

Címkék: Szövegtanulás, Vallás

Mi a bálvány? És ki az imádója?

Az alapszöveg a Babilóniai Talmud Ros Hásáná kötetének 24a oldalán található vita a második parancsolat körül. Emellett érintünk későbbi hagyományos és modern gondolkozókat. Nagyrészt közösen olvasunk és dolgozunk fel szövegeket. A tanulás formája: dialógus.

Előadás időpontja: 
v, 07/01/2012 - 09:00
Címkék: Vallás, Szövegtanulás

What is an idol? And who is an idolater?

The basic text will be a discussion of the second commandment from Babylonian Talmud Rosh Hashanah 24a. We will also consider relevant opinions given by traditional and modern thinkers. The session will mainly consist of reading and discussion, the method of studying will be chavruta.

Előadás időpontja: 
v, 07/01/2012 - 09:00
Címkék: Vallás, Identitás

Hogy ment volna Mózes szombaton zsinagógába?

Ülj otthon 25 órát, esetleg sétálj a környéken vagy vegyél egy nagy levegőt és szállj fel a villamosra a Tóra és a minjen kedvéért? A diaszpóra kihívásai: ingatag minjenek, zsidóságtól eltávolodó emberek. Meddig kell ragaszkodni a Hátám Szófer által 250 éve megszigorított 500 éves könyvhöz, a Sulchán Áruchhoz? Zsidó-e a modern zsidó? 

Előadás időpontja: 
v, 07/01/2012 - 11:30
Címkék: Vallás, Hagyomány, English

Deathdays: Celebration commemoration and mourning

The summer time in the Jewish calendar is a period of progressively intensifying  mourning, reaching its peak at the 9th of Av (Tisha beAv). The 9th of Av has a strange double identity: one the one hand it is considered a holiday, yet on the other it is a day of intense mourning. Why do we need to set a time for national mourning? Why relate to the human experience of loss on a specific day?

Előadás időpontja: 
v, 07/01/2012 - 18:00
Címkék: Politika, Háború, Közösség, Vallás

Legyen-e általános hadkötelezettség Izraelben?

Vallás és cionizmus viszonya a cionista mozgalom megjelenése óta összetett és problémákkal terhelt volt, nem meglepő tehát, hogy a vallás helye Izrael Államban és a vallásos zsidók feladata, pozíciója és kötelességei az izraeli társadalomban szintén számtalan kérdést vetnek fel. E kérdések közül időről időre a figyelem központjába kerül a hadkötelezettség kiterjesztése a jesivákban tanuló ultraortodox zsidókra is. A kerekasztal beszélgetésen a problémakör különböző aspektusairól lesz szó.

Előadás időpontja: 
v, 12/02/2012 - 10:00
Címkék: Szex, Szövegtanulás, Vallás

„Becsukom a szemem és Angliára gondolok”

Látszólag az emberi élet a legnagyobb értékünk, de mégis sokan magától értetődőnek veszik, hogy alkalmasint életünket adjuk a hazáért. Kérdés azonban, hogy vajon a haza érdekében a kifejezés szexuális értelmében is odaadjuk-e magunkat a hazáért? Kötelezhetőek vagyunk-e erre az áldozatra? Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy megengedi-e a zsidó jog, hogy egy beépített ügynöknő a testét is bevesse a nagyobb siker érdekében.

Előadás időpontja: 
v, 12/02/2012 - 11:30
Címkék: Hagyomány, Vallás, Szövegtanulás

A Zionist Approach of the Festival of Lights

Judaism is thousands of years old but it still uses the same basic narrative and holiday system. This is possible because each tradition is revised to meet current needs. Chanukah has also gone through a radical reinterpretation, particularly by the early Zionist. In this session we will look at how the basic story was retold and the new ways it was used by the pioneer generation.

Előadás időpontja: 
v, 12/02/2012 - 15:00
Címkék: Hagyomány, Vallás, Szövegtanulás

Chanukah – The Real Story

We all know the story of Chanukah but is that story true and is it even the right story? In this session we will look at the historical background of the festival of lights and explore why the "real" story is even more relevant today. This story has drama and challenge in it. We will debate the meaning of Chanukah for a modern, diaspora and hero community. You will be surprised!

Előadás időpontja: 
v, 12/02/2012 - 16:30
facebook
twitter
flickr
RSS